Moje kwalifikacje

WYKSZTAŁCENIE

kwiecień 2018 – lipiec 2018: Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego na poziomie początkującym (Państwowy Instytut im. A. Puszkina w Moskwie). Tytuł pracy dyplomowej: “Настольные игровые задания на развитие коммуникативных навыков в курсе РКИ на начальном этапе”.

kwiecień 2017 – lipiec 2017: Praktyczna metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego (Państwowy Instytut im. A. Puszkina w Moskwie). Temat pracy dyplomowej: “Metodyka wykorzystania mediów społecznościowych w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego (na przykładzie strony “Rosyjski z duszą” na Facebook)”.

2016 – 2017: Studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Filologii Rosyjskiej).

2013 – obecnie: Studia doktoranckie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

2010 – 2012: Studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, specjalizacja komparatystyczna (tytuł pracy magisterskiej: “Tożsamość bohaterów powieści W. Jerofiejewa Rosyjska piękność i J. Pilcha Spis cudzołożnic“).

2005 – 2010: Północny (Arktyczny) Uniwersytet Federalny im. M. Łomonosowa w Archangielsku (Rosja), Wydział Filologii polsko-rosyjskiej, specjalizacja nauczycielska (tytuł pracy dyplomowej: “Obraz Rosji w twórczości K. I. Gałczyńskiego”).

KURSY

  • Nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego (Cieszyn, Uniwersytet Śląski, sierpień 2008 r.);
  • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (Sankt Petersburg, kurs organizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, grudzień 2008 r.) 

MOJE DOŚWIADCZENIE

Języka rosyjskiego jako obcego uczę od 2011 roku, od 2009 roku uczę języka polskiego. Współpracowałam z kilkoma szkołami językowymi w Poznaniu, obecnie prowadzę zajęcia w firmach, kursy indywidualne oraz grupowe. Zajmuję się także tłumaczeniami. Szczególnie lubię tłumaczyć teksty prawniczne i sądowe, naukowe (nauki humanistyczne), marketingowe oraz rękopisy. 

Od listopada 2012 roku prowadzę na Facebook’u profil o takiej samej nazwie co blog Rosyjski z duszą. W ramach tego projektu organizuję m.in. spotkania językowe w Poznaniu, wyjazdy językowe oraz takie przedsięwzięcia jak Maraton listów. Przygotowuję i umieszczam do bezpłatnego pobrania różnorodne materiały z zadaniami.

Jestem także zwycięzcą projektu “Dni języka rosyjskiego w Instytucie im. Puszkina w Moskwie” (20-30 listopada 2017).