Trochę słowotwórstwa

Zaczynamy drugi tydzień z rosyjskimi reklamami. Wybrałam i opracowałam dla Was kilka fajnych, zabawnych i śmiesznych reklam, na przykładzie których można pokazać ciekawe aspekty gramatyki języka rosyjskiego. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o wołaczu w języku rosyjskim, natomiast dzisiaj będzie trochę o słowotwórstwie.

Fani serialu “Кухня” na pewno kojarzą tego aktora. Lubicie go? Ja uwielbiam. Dmitrij Nagiejw jest też znanym showman’em, prowadzi programy telewizyjne i od czasu do czasu gra w reklamach. M.in. zagrał w reklamie sieci MTC, którą proponuję Wam obejrzeć.

Słowotwórstwo jest dość trudnym działem językoznawstwa, ale ciekawym i fajnym. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam przyrostek “-ищ”, który ma znaczenie – powiększenie właściwości przedmiotu: глазищи, czyli duże oczy, ветрищеczyli silny wiatr.

Jak tworzymy tę formę?

  • rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego w l.p. mają końcówkę „-e”:

дом – домище, болото – болотище

  • rzeczowniki rodzaju żeńskiego w l.p. mają końcówkę „-a”:

грязьгрязища, рукаручища.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego w l.mn. mają końcówkę „-и” (рука – ручищи), rzeczowniki rodzaju nijakiego w l.mn. mają końcówkę „-а” (болото – болотища). Niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego w l.mn. mogą kończyć się na „-ищи” albo „-ища” (дом – домищи/ домища), gdzie „-ищи” uznaje się za bardziej potoczną formę. Wówczas zaleca się sprawdzić formę np. na stronie http://www.morfologija.ru.

Przećwiczyć tę formę i zobaczyć tekst wspomnianej wyżej reklamy można klikając w obrazek z napisem “Pobierz zadania”.

Удачи!